Curious about our DNA test? Then read Johnny’s experience now!

How much deep sleep do you need?

How much deep sleep do you need?

Sleep like a rose. When someone is sleeping soundly, red blushes sometimes appear on the cheeks. The red color of a rose. This proverb refers to the  deep sleep, one of the four sleep phases that man has. But how much deep sleep do you need exactly? The Essential Importance of Sleep It has been […]

A good night’s sleep: the importance of sleep phases

A good night's sleep: the importance of sleep phases

A good night’s sleep is essential for our health. But of course you have those days when the alarm goes off without you really feeling rested. The reason? Perhaps you were just in one of the wrong sleep phases when the alarm clock forced you out of sleep. How exactly do these sleep phases  work? Sleep […]

Een goede nachtrust: het belang van slaapfases

Een goede nachtrust: het belang van slaapfases

Een goede nachtrust is essentieel voor onze gezondheid. Maar natuurlijk heb je van die dagen dat de wekker afgaat, zonder dat jij je écht uitgerust voelt. De reden? Misschien zat je net in een van de verkeerde slaapfases toen de wekker jou uit jouw slaap forceerde. Hoe gaan deze slaapfases precies in zijn werk? Slaap bevat structuur Ieder mens […]

Hoeveel diepe slaap heb jij nodig?

Hoeveel diepe slaap heb jij nodig?

Slapen als een roos. Wanneer iemand heerlijk vast aan het slapen is, ontstaan er soms rode blosjes op de wangen. De rode kleur van een roos. Dit spreekwoord refereert dan ook naar de diepe slaap, een van de vier slaapfases die de mens heeft. Maar hoeveel diepe slaap heb je precies nodig? Het essentiële belang van slapen […]

Slaap jij genoeg?

Slaap jij genoeg?

Klopt het dat 8 uren slaap per dag genoeg is? Wat kan je doen als je niet genoeg slaap krijgt? Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken die antwoord kunnen geven op deze vragen. Maar wij vinden vooral het onderzoek naar de invloed van genen op je slaap erg interessant. Genen hebben invloed op je slaap gedrag Uit onderzoek […]