Hoeveel diepe slaap heb jij nodig?

Slapen als een roos. Wanneer iemand heerlijk vast aan het slapen is, ontstaan er soms rode blosjes op de wangen. De rode kleur van een roos. Dit spreekwoord refereert dan ook naar de diepe slaap, een van de vier slaapfases die de mens heeft. Maar hoeveel diepe slaap heb je precies nodig?

Het essentiële belang van slapen

Het is al een lange tijd wetenschappelijk vastgelegd dat slapen uiterst belangrijk is voor onze gezondheid. Het speelt een essentiële rol bij energiebesparing, herstel en overleving. Verder heeft slaap een grote hoop aan vitale functies. Hieronder vallen bijvoorbeeld leren, emotionele regulatie en de verwijdering van gifstoffen uit onze cellen. Om al deze functies uit te voeren, is slaap opgebouwd uit cycli. Vier à vijf keer per nacht wordt dezelfde cyclus doorlopen.

Snelle versus niet snelle oogbewegingen

Eén cyclus bestaat uit vier fases. Binnen deze vier fases zijn er fundamenteel twee types slaap te onderscheiden. Aan de ene kant heb je de Rapid Eye Movement – snelle oogbewegingen – (REM) slaap, en aan de andere kant de Non-Rapid Eye Movement (NREM) slaap. Tijdens de REM-slaap zijn we actief aan het dromen, en noemen we ook wel droomslaap. Dit geldt niet voor de NREM-slaap: dan vindt er herstel van ons lichaam plaats.

Diepe slaap

Waar is diepe slaap goed voor?

Om dit herstel mogelijk te maken, maakt de NREM-slaap gebruik van drie unieke fases. Deze drie fases zijn chronologisch de sluimerfase (1), de lichte slaap (2) en de diepe slaap (3). Van onze totale nachtrust bestaat ongeveer 15 tot 20% uit de diepe slaap. En wanneer we zo diep aan het slapen zijn, herstelt het lichaam onze lichaamsweefsels en stimuleert het nieuwe groei op cellulair niveau. Ook vult diepe slaap onze energieniveaus opnieuw aan.

Langzame hersengolven

Deze slaapfases zijn ooit ontdekt door het gebruik van een zogeheten elektro-encefalogram (EEG). Een EEG is een onderzoek waarbij de hersenactiviteit wordt gemeten aan de hand van de elektrische golven van de hersenen. Bij de verschillende slaapfases horen verschillende soorten hersenactiviteit. Tijdens de diepe slaap zijn er op de EEG langzame golfpatronen te zien. Daarom noemen we diepe slaap ook wel de slow wave sleep (SWS).

Wat is de kwaliteit van jouw diepe slaap?

De intensiteit van de SWS-golven is een maat voor de kwaliteit van de diepe slaap. En deze intensiteit heeft een genetische factor. Om terug te komen op de vraag hoeveel diepe slaap je precies nodig hebt: dat verschilt per persoon. Jonge kinderen hebben het bijvoorbeeld meer nodig dan volwassenen. Ook de kwaliteit van jouw diepe slaap speelt een rol. Hoe beter de kwaliteit, hoe minder je nodig zult hebben. In onze Somnogenomics rapport kijken wij naar deze genetische factor om jou hierin inzicht te geven.

Een slaapverwekkend stofje

Om precies te zijn, kijken wij naar een variatie in het ADA-gen dat per mens kan verschillen. Dit gen maakt het zogeheten adenosine deaminase (ADA) enzym aan, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van het stofje adenosine. Adenosine zorgt op zijn beurt voor het opwekken van slaperigheid. Hoe meer ADA-enzym jouw lichaam aanmaakt, hoe sneller adenosine wordt afgebroken. 

Als jij de variant rs73598374 in jouw ADA-gen hebt zitten, breekt het ADA-enzym adenosine langzamer af. Naast een verhoogde slaperigheid, betekent dit dat jij dieper slaapt in vergelijking met de mensen zonder de variant. Deze diepere slaap gaat gepaard met een betere kwaliteit.

Kom erachter hoe diep jij slaapt!

Wil jij achter de kwaliteit van jouw diepe slaap komen? Met onze Somnogenomis rapport is dat geen ver-van-mijn-bed-show meer. Verder geven wij jou ook inzichten in onder andere jouw aanleg om een ochtend- of juist een avondmens te zijn, jouw aanleg voor slaapbehoefte en – duur, en jouw resistentie tegen slaaptekort.