Use your DNA as digital storage

Gebruik je DNA als digitale opslag

By Berry Kriesels

Many companies today use data centers to store digital information. These are very large rooms that are completely filled with servers and hard drives. Nowadays, the production of new information on the internet is increasing more rapidly than the developments of storage capacity. So we are going to have a problem to store all that information.

 

Need for storage capacity

The University of Washington has recently conducted research on DNA molecules and their ability to store information. Human DNA contains a lot of data about our bodies and all characteristics. It must have a large storage capacity. The researchers have now found a way by which we can add information to the DNA molecules, and how we can retrieve that information.

In addition to the large storage capacity, there is another advantage to DNA as a storage medium. Flash drives, hard drives, and other media wear out quickly and can be used only a few years. DNA does not wear as easily and therefore can be used for centuries. However, the medium is more suitable for archival storage rather than “easy-access” storage.

 

How does it save information?

The information is chopped into small pieces, and then the ones and zeroes of the digital information will be converted to the bases of the DNA; A, C, T, and G. The conversion is a painstaking job, this is very error-prone.

 

How can we retrieve the information?

During the storage of the information, a particular code is added to the piece of information. This can be compared with, for example, a zip code. With this code, the right piece of information can be found, which can then be translated to the original information. Now you see the picture, video or other information you have saved.

 

Future

The techniques used are still being developed further. At this time, it is possible to be able to use the methods but only on a small scale. It is still very expensive in order to apply this technique on a large scale. It must be further developed be able to use it extensively. What is clear is that this development is going to come, because the need is rising to store more information and also save it more compact.

The post Use your DNA as digital storage appeared first on .

Veel bedrijven maken tegenwoordig gebruik van zogenoemde ‘data centers’. Dit zijn zeer grote ruimtes die helemaal gevuld zijn met servers en harde schijven. Onze DNA moleculen zijn de 'menselijke data centers'. Informatie toevoegen aan een DNA molecuul en deze er weer kunnen afhalen, kan een groot voordeel zijn.

Steeds meer opslagcapaciteit nodig

Tegenwoordig neemt de productie van nieuwe informatie op het internet sneller toe dan de ontwikkelingen rondom de opslagcapaciteit kunnen bijhouden. We gaan dus een probleem krijgen om al die informatie op te slaan. Daarnaast zijn de 

flashdrives, harddrives en andere media niet geschikt om informatie heel lang op te slaan. Ze slijten namelijk snel en kunnen maar een paar jaar worden gebruikt.

DNA Molecuul: grote opslagcapaciteit

De universiteit van Washington heeft onlangs onderzoek gedaan naar DNA moleculen en hun capaciteit om informatie op te slaan. Het menselijk DNA bevat heel veel data over ons lichaam en alle karakteristieken. Het moet dus wel een grote opslagcapaciteit hebben. De onderzoekers hebben nu ook een manier gevonden waarmee we informatie kunnen toevoegen aan de DNA moleculen, en hoe we deze informatie dan weer terug kunnen halen.

Ons opslagmedium heeft nog een voordeel

Onze DNA moleculen zijn zeker uniek. Naast de grote opslagcapaciteit is er nog een voordeel aan DNA als opslagmedium.  DNA slijt niet zo makkelijk en kan daarom gebruikt worden voor eeuwen. Wel is het medium meer geschikt voor archief opslag dan voor “easy-access” opslag.

Hoe werkt het opslaan?

De informatie wordt in stukjes gehakt en vervolgens wordt de binaire informatie (ééntjes en nulletjes) van de digitale informatie omgezet naar de basen van het DNA; A, C, T en G. Het omzetten is een secuur klusje, dit is zeer foutgevoelig.

Hoe kunnen we de opgeslagen informatie weer terug halen?

Tijdens het opslaan van de informatie in het DNA wordt ook een bepaalde code gekoppeld aan het stukje informatie. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld een postcode. Aan de hand van deze code kan het juiste stukje informatie worden gevonden, wat dan kan worden vertaald naar de oorspronkelijke informatie. Nu krijg je de afbeelding, het filmpje of de andere informatie die je had opgeslagen, weer te zien.

Toekomst

De gebruikte technieken zijn nog zeker niet uit-ontwikkeld. Op dit moment is het wel mogelijk om de technieken met succes te kunnen gebruiken, maar alleen op kleine schaal. Het is nog erg kostbaar om deze techniek op grote schaal toe te passen.

Blijven ontwikkelen

Er moet dus nog verder ontwikkeld worden om het op grote schaal te kunnen gaan gebruiken. Wel is duidelijk dat die ontwikkeling er gaat komen, omdat de behoefte naar het meer en ook compacter opslaan van informatie stijgt. De werking van ons DNA molecuul zal zeker helpen bij deze ontwikkeling.

 

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Klik op Accepteer Cookies om deze te accepteren. Privacy Statement
You have successfully subscribed!