Lactose intolerance, where does it come from?

Lactose intolerantie, waar komt het vandaan?

By Michelle Zuurmond

Lactose is a sugar, which is mainly found in dairy products and is also known as milk sugar. Most people know someone that can only consume a limited amount of milk because of an allergy. Often this is because they cannot tolerate lactose very well; lactose intolerance. As a baby, lactose can (usually) be handled very well, and milk is especially needed. As we age, it is often the case that the tolerance for lactose becomes less and less and symptoms like abdominal pain or nausea caused by reactions in the intestines start to come more regularly. Research has shown that adults originally are lactose intolerant because they can not be digested. 

 

Population

There is a specific enzyme which ensures that lactose is degraded. The name of this enzyme is lactase-phlorizin, also referred to as lactase. Adults usually do not make this enzyme anymore, then they have lactose intolerance; lactose cannot be broken down. Especially in the European population, the number of adults that are still producing the enzyme is high and so the number of adults with lactose intolerance is low. Having lactose intolerance is genetically transmissible, that is to say, that it is indicated in the genes whether the enzyme is still produced in adulthood. It may then be passed on to the next generation. Positive selection in European populations is seen predominantly in a diet with increased use of dairy products, which is the main nutritional group that serves as a source of lactose. Because there are (especially in Europe) so many people who do not have lactose intolerance, the question arises as to whether it is only one gene which regulates it, or that there are multiple genes co-operating in order to ensure that the lactose is broken down. European populations are just about the only group that often by natural selection or lactose as adults can degrade. For example, in Asian countries is lactose intolerance very common, there is only a small percentage of adults who are able to break down lactose.

 

Nutrition

Lactose is found in many more products than just milk or dairy. In some medications, lactose is used as filler. These are quantities that someone with lactose intolerance will not be bothered by, according to the Nutrition Center. In addition, it is also found in many foods where milk or milk powder has been processed. This is always stated on the label. Someone with lactose intolerance can best go to a dietician to get good advice on how much lactose can still be consumed and what kind of products can best be avoided. It is often not necessary to avoid lactose completely. The reactions usually occur by intake of a certain amount of lactose.

The post Lactose intolerance, where does it come from?

Lactose is een suiker, die voornamelijk in zuivel voorkomt en wordt ook wel melksuiker genoemd. De meeste mensen kennen wel iemand in hun omgeving die een beperkte hoeveelheid zuivel kan nuttigen vanwege een allergie. Vaak komt dit doordat men niet tegen lactose kan; lactose intolerantie. Als baby kunnen we (meestal) goed tegen lactose en hebben we vooral melk nodig. Naarmate men ouder wordt is het vaak zo dat men steeds slechter tegen lactose kan en steeds vaker klachten krijgt als buikpijn of misselijk. Uit onderzoek is gebleken dat volwassen mensen van oorsprong niet tegen lactose kunnen omdat het niet afgebroken kan worden.

 

Bevolkingsgroepen

Er is een bepaald enzym dat wordt aangemaakt wat er voor zorgt dat lactose wordt afgebroken. De naam van dit enzym is lactase-phlorizin, ook wel lactase genoemd. Meestal maken volwassenen dit enzym niet meer aan, waardoor zij een lactose intolerantie hebben; de lactose kan niet worden afgebroken. Vooral in de Europese bevolkingsgroepen is het aantal volwassenen wat het enzym nog aanmaakt hoog en dus het aantal mensen met een lactose intolerantie is laag. Het hebben van lactose intolerantie is genetisch overdraagbaar, dat wil zeggen dat het in de genen wordt aangegeven of je dus wel of niet het enzym in de volwassen jaren aanmaakt. Vervolgens kan dit doorgegeven worden aan de volgende generatie.

Positieve selectie in Europese populaties zorgt ervoor dat deze groep wel lactose kan verteren, waardoor er nog steeds veel zuivel in het dieet te zien is. Doordat er (met name in Europa) zoveel mensen zijn die geen lactose intolerantie hebben, komt de vraag op of het slechts één gen is wat het reguleert, of dat er meerdere genen samenwerken om ervoor te zorgen dat de lactose wordt afgebroken. Europese populaties zijn zo ongeveer de enige groep die door natuurlijke selectie vaak wel als volwassenen lactose kunnen afbreken. In bijvoorbeeld Aziatische landen komt lactose intolerantie heel erg veel voor, er is maar een klein percentage volwassenen die wel lactose kunnen afbreken.

 

Voeding

Lactose zit in veel meer producten dan alleen melk/zuivel. In sommige medicijnen wordt lactose gebruikt als vulmiddel. Het gaan dan om dermate kleine hoeveelheden dat iemand met een lactose intolerantie hier meestal niets van merkt, zo stelt het Voedingscentrum. Daarnaast zit het ook in veel voedingsmiddelen waar melk of melkpoeder in is verwerkt. Dit wordt altijd op het etiket vermeld. Iemand met een lactose intolerantie kan het beste naar een diëtist gaan om een goed advies te krijgen hoeveel lactose nog genuttigd kan worden en welke soort producten het beste vermeden kunnen worden. Het is vaak niet nodig om lactose compleet te vermijden. De reacties treden meestal pas op bij een bepaalde hoeveelheid lactose die genuttigd wordt.

The post Lactose intolerantie, waar komt het vandaan? appeared first on .

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Klik op Accepteer Cookies om deze te accepteren. Privacy Statement
You have successfully subscribed!