Athleticogenomics

Athleticogenomics

Het Athleticogenomics-rapport geeft inzicht in verschillende genetische eigenschappen die jouw sportprestaties kunnen beïnvloeden. In het geval van sport wordt een genetische aanleg voor goede prestaties ook wel ‘talent’ genoemd, maar ook een inzicht in de aspecten waar je juist genetisch gezien minder aanleg voor hebt kunnen leiden tot prestatieverbetering.

Door jouw training aan te passen op jouw genetische aanleg voor specifieke aspecten kan je de training en in het verlengde daarvan de prestaties optimaliseren.

Kracht versus duursport

Bij de inventarisatie van de genetische aanleg voor kracht- of duursport worden verschillende aspecten in kaart gebracht die geassocieerd zijn met uitmuntende prestaties bij atleten.

Twaalf verschillende genetische varianten worden hierbij geanalyseerd die een invloed hebben op de zuurstofopname, lactaatdrempel, spiertype en het herstelvermogen tijdens inspanning.

Hoogte van de zuurstofopname

De zuurstofopname is voor met name duursporters bijzonder belangrijk voor het behalen van goede prestaties en wordt uitgedrukt in de VO2max, de maat voor de maximale zuurstofopname per minuut.

Een genetische aanleg voor een hoge VO2max zorgt ervoor dat een duursporter voor langere tijd op een energie-efficiënte manier kan presteren, wat de maximale snelheid ten goede komt.

Trainbaarheid van de zuurstofopname

De mate waarin training de VO2max kan verhogen, blijkt van persoon tot persoon verschillend te zijn. Deze zogenaamde VO2max trainbaarheid bepaalt dus samen met de genetische aanleg voor de hoogte van de VO2max de invloed van de VO2max op de prestaties.

Een genetische aanleg voor een hoge trainbaarheid van de zuurstofopname betekent dat een focus op VO2max-trainingen een goede optie kan zijn. Een lage aanleg kan juist aanleiding zijn om de training aan te passen voor een optimaal effect.

Lactaatdrempel

Het moment dat het lichaam door grote inspanning aanspraak moet maken op het lactaatsysteem als energievoorziening, met de productie van melkzuur als bijproduct, wordt de lactaatdrempel genoemd.

Melkzuur is schadelijk voor de spieren en heeft een negatieve invloed op de sportprestaties. Hoe hoger de lactaatdrempel, hoe langer en intensiever een sporter kan presteren.

De genetische aanleg voor een hoge lactaatdrempel kan een goede aanleiding zijn om specifiek te trainen om deze zo hoog mogelijk te krijgen.

Spiertype

Iedere spier is opgebouwd uit snelle en langzame spiervezels, waarbij de verhouding tussen deze twee een verhoogde aanleg voor kracht- of duursport teweegbrengt.

De verhouding tussen deze twee spiervezeltypes in jouw lichaam is grotendeels genetisch bepaald. Gerichte training kan één van de twee subtypes van snelle spiervezels stimuleren en op die manier de verhouding optimaliseren voor de sport die jij beoefent.

Magnesium

Magnesium is betrokken bij verschillende processen van de spierfunctie. Er zijn aanwijzingen dat een magnesiumtekort kan leiden tot een verstoring van de spier-zenuwfunctie en dat een hogere magnesiuminname juist kan leiden tot verbeterde fysieke prestaties.

Genetische aanleg is deels van invloed op het risico op een magnesiumtekort. Met deze kennis kun je jouw magnesiuminname optimaliseren.

Blessuregevoeligheid

Blessures kunnen een zware hindernis zijn op weg naar prestatieverbetering en hierbij geldt absoluut: voorkomen is beter dan genezen.

Genetische varianten in de genen die coderen voor het bindweefsel waar de pezen uit zijn opgebouwd, zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op peesblessures.

Het voorkomen van blessures is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met een verhoogd genetisch risico is het extra belangrijk alert te zijn en de training goed in te richten, zoals met een gedegen warming-up.

Cafeïne als stimulans

Cafeïne kan worden ingezet als stimulans bij verschillende sportprestaties. De optimale dosering, waarbij de prestaties maximaal verbeteren en de mogelijk negatieve effecten van cafeïne nog niet optreden, is voor iedereen verschillend.

Inzicht in jouw genetische aanleg voor cafeïne-afbraak kan helpen de optimale dosering te bepalen.

Stofwisseling

Hoe reageert jouw lichaam wanneer je vanuit een heftig trainingsprogramma plotseling veel minder gaat bewegen?

Wanneer je veel en intensief sport, heeft het lichaam een grote energiebehoefte. Als de frequentie en/of intensiteit van het sporten omlaag gaat, is de energiebehoefte lager.

Het ene lichaam zal bij deze verandering een groter deel van de energie die via de voeding binnenkomt opslaan als vetten dan het andere, waarbij genetica een rol speelt.

Mentaal

Sporten heeft behalve een overduidelijk fysiek aspect ook een belangrijke mentale component. Wat doet sport met je? Een belangrijk deel hiervan is aangeleerd, maar er zit ook een genetische variabele in.

De bereidheid om te gaan sporten en het gevoel dat je hebt na het sporten zijn gedeeltelijk genetisch bepaald. Dit betekent dat sporten voor jou mogelijk altijd als een verplichting voelt, of dat je juist verslaafd bent aan sporten en het gevoel wat je ervan krijgt, waarbij overbelasting op de loer ligt.

Kracht versus duursport

VO2max trainbaarheid

Magnesium

Blessuregevoeligheid

Cafeïne

Stofwisseling

Mentaal

Pakketten

body package

Meest gekozen!

Stress-genomics + Somnogenomics

Somnogenomics
& Stress-genomics

GRATIS

215,-
199,-

260,-
240,-

290,-
255,-