Curious about our DNA test? Then read Johnny’s experience now!

Gezond gewicht

Voor je gezonde gewicht moet je op zoek gaan naar jouw dagelijkse energiebehoefte en jouw calorie-inname. Met een berekening van je energiebehoefte krijg je meer inzicht in hoeveel (basis) energie je lichaam nodig heeft. Daarnaast moet je ook kijken naar je activiteitsniveau. Met onze DNA test voeding kijken we naar jouw genetische aanleg voor alles rondom een gezond gewicht.

Op zoek naar je energiebalans

Het lichaam heeft energie nodig om alle processen uit te kunnen voeren. Deze energie komt via voeding ons lichaam binnen. Voor een goede energiebalans moet de hoeveelheid energie die het lichaam op een dag binnenkrijgt gelijk zijn aan hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt. Wanneer het lichaam meer energie nodig heeft dan wordt aangevoerd, zal het aanspraak maken op de energiereserves van het lichaam, zoals glycogeen uit de spieren of vet uit vetcellen.

Calorie-inname en energiebehoefte

Wanneer er meer energie het lichaam binnenkomt dan het nodig heeft, zal dit juist worden opgeslagen. Het is daarom dus belangrijk om de calorie-inname, de maat voor energie in voeding, af te stemmen op de energiebehoefte van het lichaam. Hierbij gaat het om het gemiddelde. De ene dag heeft men een grotere energiebehoefte dan de andere, bijvoorbeeld vanwege een fietsrit naar werk in plaats van de auto, of het wekelijkse hardlooprondje.

Aantal calorieën

Om te bepalen hoeveel calorieën iemand per dag binnen zou moeten krijgen, moet eerst worden bepaald hoeveel energie het lichaam nodig heeft. Dit wordt vastgesteld op basis van twee aspecten:

  1. het basaalmetabolisme: ook wel rustmetabolisme genoemd. Dit beschrijft hoeveel energie het lichaam nodig heeft voor alle basale processen in rust, dus zonder een enkele beweging.
  2. het activiteitsniveau: hoe meer je beweegt, hoe meer energie je nodig hebt.

Basaalmetabolisme

Het basaalmetabolisme wordt bepaald door vier factoren: geslacht, lengte, gewicht en leeftijd. Als één van deze aspecten verandert, verandert de energiebehoefte, uitgedrukt in calorieën, ook. Om dit te berekenen maken we gebruik van de Harris-Benedict-formule (herzien door Roza en Shizgal in 1984) voor mensen van 18 jaar en ouder en de Schofield-formule voor kinderen tussen de 10 en 17 jaar. Deze formules zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en kunnen, onder andere door genetica, per individu iets verschillen.

Basaalmetabolisme-berekening

Schofield (leeftijd 10-17)
♂ calorieën = 515,3 + (16,2 x gewicht [kg]) + (137,1 x lengte [m])
♀ calorieën = 200,0 + (8,4 x gewicht [kg]) + (465,4 x lengte [m])
Harris-Benedict (leeftijd 18+)
♂ calorieën = 88,362 + (13,397 x gewicht [kg]) + (4,799 x lengte [cm]) – (5,677 x leeftijd [jaren])
♀ calorieën = 447,593 + (9,247 x gewicht [kg]) + (3,098 x lengte [cm]) – (4,33 x leeftijd [jaren])

Voorbeeld van een basaalmetabolisme

Als je de basaalmetabolisme wil uitrekenen voor een jonge man van 20 jaar, van 70 kg en 1,67 meter, dan krijg je de volgende berekening:
88,362 + (13,397 x 70kg) + (4,799 x 167cm) – (5,677 x 20jaar) = 1714 calorieën

Activiteitsniveau

Hoe actiever iemand is, hoe meer energie het lichaam nodig heeft. Hoeveel energie wordt bepaald door het basaalmetabolisme in combinatie met de mate van activiteit. Om de mate van activiteit te bepalen maken we gebruik van de Physical Activity Level score (PAL score). Deze kan zeer nauwkeurig worden bepaald door minutieus bij te houden welke activiteiten iemand doet en hoe lang, en vervolgens al deze activiteiten op een dag bij elkaar op te tellen.

Een inschatting van de PAL score

Om de exacte waarde van de PAL te bepalen is er een zeer arbeidsintensief proces nodig. Voor de meeste toepassingen is het niet noodzakelijk om het zo nauwkeurig te weten. Daarom maken wij, in plaats van een exacte bepaling, een inschatting van de PAL score op basis van een paar korte vragen over werk en sport. Deze geven een goede indicatie van wat de PAL score is en geven voldoende informatie voor de doeleinden waar we het voor gebruiken.

Energiebehoefte van het individu

De informatie over basaalmetabolisme en activiteitsniveau gebruiken wij om de energiebehoefte van een individu te bepalen. De dagelijkse energiebehoefte wordt uiteindelijk bepaald door het basaalmetabolisme te vermenigvuldigen met de PAL score.

Voorbeeld energiebehoefte-berekening

Dagelijkse energiebehoefte = (basaalmetabolisme [calorieën]) x (activiteitsniveau [PAL])

De dagelijkse energiebehoefte van onze voorbeeld persoon (man, 20 jaar, 70 kg, 1,67 meter) met een actief leven. De PAL score is bij deze persoon 2,1.
1714 calorieën x 2.1 PAL = 3599 calorieën

Jouw genetische aanleg rondom een gezond gewicht

Met dit voedingsrapport krijg je inzicht in jouw genetische aanleg voor alles rondom een gezond gewicht, macronutriënten, micronutriënten en jouw zoutgevoeligheid. Aan de hand van jouw genetisch profiel kunnen we zien:

  • Welke dagelijkse energiebehoefte je hebt
  • Of je genetisch een risico op overgewicht hebt
  • Hoe het met je energiebalans is
  • Wat jouw beste voedingspatroon is
  • Wat van invloed is op jouw gewichtsverlies en gewichtsbehoud
  • Of je een verhoogd risico hebt op een tekort van vitaminen en mineralen
  • Het risico op een verhoogde bloeddruk door een hogere zoutinname