Stressgevoeligheid (Stressgenomics)

Stressgenomics

Stress is de reactie van het lichaam op een prikkel of conditie die spanning veroorzaakt. Deze reactie zorgt ervoor dat het lichaam zowel fysiek als mentaal klaar is om snel en adequaat te reageren op de oorzaak van de prikkel.

Wanneer deze vorm van acute stress echter zo vaak en langdurig voorkomt dat het lichaam continue op een verhoogd stressniveau blijft, spreken we van chronische stress.

Hoe het lichaam reageert op acute stress en hoe gevoelig het is om last te krijgen van chronische stress is naast invloeden van buitenaf door de genen bepaald. Wel kun je eraan werken om zo min mogelijk stress te ervaren, ons team helpt jou hier graag bij

LET OP: Het Stress-genomics-rapport is alleen aan te schaffen in combinatie met het Somnogenomics-rapport.

Worrier versus Warrior

Het in de media veelvuldig aangehaalde worrier-versus-warrior-gen is een genetische variant die zich bevindt in het COMT-gen. De eigenschappen die geassocieerd zijn met deze variant zijn zeer uitvoerig onderzocht en hebben betrekking tot hoe mensen omgaan met psychologische stress.

Een worrier (vrij vertaald: denker) is over het algemeen minder stressbestendig dan een warrior (vrij vertaald: doener), waarbij de warrior bij een stressvolle situatie meestal snel tot actie overgaat, terwijl een worrier de situatie sneller analytisch kan beoordelen.

Stress en sociale steun

Mensen zoeken steun bij elkaar in tijden van stress en bij emotionele gebeurtenissen. Deze sociale steun zorgt ervoor dat stress verlaagd wordt en dat je beter kan omgaan met de emoties die worden ervaren.

Sociale steun, met name op de werkvloer, blijkt bijvoorbeeld ook belangrijk bij het voorkomen van een burn-out. Echter, de mate waarin sociale steun effect heeft op het stressniveau is niet voor iedereen gelijk. Genetische varianten zijn in verband gebracht met het verschil in de invloed van sociale steun op stress.

Herstel van acute stress

We ervaren acute stress meerdere malen per dag. Een acute stressreactie wordt over het algemeen veroorzaakt door een onmiddellijke waargenomen dreiging, hetzij fysiek, emotioneel of psychologisch. Acute stress zorgt voor de afgifte van cortisol, ook wel het stresshormoon genoemd, wat belangrijk is voor de energie die het lichaam nodig heeft in een stresssituatie.

Wanneer de stressprikkel voorbij is moet het cortisolniveau weer naar het basisniveau terugkeren. Hoe snel dit gaat wordt beïnvloed door genetische varianten, waarbij een langzame terugkeer tevens geassocieerd is met een verhoogd risico op chronische stress.

Hartslagrespons op stress

De stressrespons is van oorsprong een vecht- en vluchtreactie, waarbij het lichaam in opperste staat van paraatheid komt, doordat bijvoorbeeld een agressor zorgt voor een stressprikkel. Eén van de effecten hiervan is dat de hartslag omhoog gaat om de spieren van voldoende zuurstof te voorzien om te vechten of vluchten.

De mate van stijging van de hartslag onder invloed van een stressprikkel is gedeeltelijk terug te voeren op genetische verschillen tussen mensen. 

Effect van stress op het lichaam

Chronische stress zorgt voor een verhoging van het niveau van cortisol, het stresshormoon, voor een langere periode. Cortisol is belangrijk voor het lichaam om de energie vrij te maken die nodig is in een stresssituatie, maar als deze situatie langer dan normaal aanhoudt kan dit leiden tot een verstoring van de stofwisseling.

Deze verstoring kan zorgen voor veranderingen in lichaamsgewicht en een stijging van de factoren die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. De mate waarin cortisol dit effect heeft wordt beïnvloed door verschillende genetische varianten.

Werkdruk

Werkdruk is een van de belangrijkste stressfactoren die mensen op een dagelijkse basis kunnen ervaren en veel impact kan hebben op het functioneren.

De ene persoon ervaart werkdruk anders dan de andere en gaat er dus ook anders mee om. De één kan onder druk zeer goed presteren, terwijl een ander letterlijk in de stress schiet en niet alleen minder efficiënt zal werken, maar zich ook minder prettig zal voelen.

Voor deze verschillen tussen mensen zijn een aantal genetische varianten geïdentificeerd die hier een rol in spelen en er voor zorgen dat sommige mensen werkdruk als bijzonder stressvol ervaren. 

Worrier versus Warrior

Stress en sociale steun

Herstel van acute stress

Hartslagrespons op stress

Effect van stress op het lichaam

Werkdruk

Pakketten

body package

Meest gekozen!

Voeding: Nutriton+