Neancestry

Neancestry

Neanderthalers, of officieel Homo neanderthalensis, zijn een uitgestorven mensensoort (ondersoort).

De Homo sapiens is de enige overgebleven mensensoort die nu nog leeft. Voor enige tijd hebben Homo sapiens en Homo neanderthalensis naast elkaar geleefd. Niet alleen in hetzelfde tijdvak in de historie, maar ook geografisch op dezelfde locatie.

Tijdens deze periode hebben deze twee mensensoorten gezamenlijke nakomelingen gekregen. Hierdoor heeft Neanderthaler-DNA zich kunnen nestelen in het DNA van de moderne mens, wat tegenwoordig nog steeds detecteerbaar is. Het Neancestry-rapport geeft een kijkje in hoeveel genetische varianten jij bezit die van Neanderthaler-oorsprong zijn en hoe dit zich verhoudt tot andere mensen.

LET OP: Het Neancestry-minirapport is alleen aan te schaffen in combinatie met een ander Omniyou-rapport

Neancestry

Neancestry compared to

Packages

body package

Most chosen

Stress-genomics + Somnogenomics

Somnogenomics
& Stress-genomics

€171,00
€165,00

€206,00
€190,00

€231,00
€200,00