Curious about our DNA test? Then read Johnny’s experience now!

Olympic rower Govert Viergever talks about the DNA diet

Olympic rower Govert Viergever talks about the DNA diet

“In top sport it’s about points of percentages. And you’d be crazy for that if you didn’t use certain techniques. And certainly if they are as simple and non-invasive as just spitting into a tube and sending it to a lab.” To win a medal at the next Olympic Games in Tokyo in 2020. That […]

Why Omniyou Doesn’t Provide Information About Medical Conditions

Why Omniyou Doesn't Provide Information About Medical Conditions

A number of other providers of commercial DNA tests provide information about carrier status of hereditary disorders. This concerns, for example, very serious diseases such as cancer or untreatable disorders such as Alzheimer’s. Omniyou has deliberately chosen not to provide this type of highly sensitive information. We have a number of reasons for this. We […]

How I got to know myself even better

Curious about our DNA tests? Then read Annelies's experience now!

A DNA test? It may sound like a far-from-my-bed show to many people. Some will associate it with tracing hereditary diseases, or tracing the roots of that one great-grandmother. But that’s not the kind of DNA test I had. I had my DNA tested in the field of lifestyle. Lifestyle? Is that possible? Yes, you […]

Hoe ik mezelf nóg beter leerde kennen

Benieuwd naar onze DNA-test? Lees dan nu de ervaring van Annelies!

Een DNA-test? Het klinkt voor veel mensen misschien als een ver-van-mijn-bed show. Sommigen zullen het associëren met het achterhalen van erfelijke ziektes, of het achterhalen van de roots van die ene overgrootoma. Maar dat is niet het soort DNA-test dat ik heb laten doen. Ik heb mijn DNA namelijk laten onderzoeken op het gebied van […]

Olympisch roeier Govert Viergever vertelt over het DNA-dieet

Olympisch roeier Govert Viergever vertelt over het DNA-dieet

‘In topsport gaat het om punten van procenten. En daarvoor zou je wel gek zijn als je bepaalde technieken niet zou gebruiken. En zeker als ze zo simpel en non-invasief zijn als gewoon in een buisje spugen en dat opsturen naar een lab.’ Een medaille winnen op de volgende olympische spelen in 2020 in Tokio. […]