Curious about our DNA test? Then read Johnny’s experience now!

Jouw VO2max verhogen door specifiek te trainen

De grote droom van iedere (duur)sporter: een zo hoog mogelijke maximale zuurstofopname (VO2max). Maar wist je dat de mate waarin training invloed heeft op het verhogen van de VOmax deels genetisch bepaald is? Wat de VOmax precies is, wat de trainbaarheid hiervan inhoudt en hoe je dat toepast in jouw training, leggen we hieronder uit.

Wat is de VO2max?

De VOmax bepaalt de hoeveelheid zuurstof die iemand tijdens maximale inspanning kan benutten. Om precies te zijn weerspiegelt het de hoeveelheid zuurstof die het lichaam per tijdseenheid kan opnemen en om kan zetten naar energie, oftewel beweging (1).

Hoe hoger hoe beter

De VOmax is de gouden standaard om iemands uithoudingsvermogen uit te drukken en is ook een goede indicator voor de fitheid van onze hart en bloedvaten (2). Hoe hoger de VOmax, des te meer zuurstof het lichaam beschikbaar heeft om energie te kunnen leveren. 

Het zal je daarom vast niet verbazen dat mensen – en met name de duursporters onder ons – specifiek trainen om de VOmax zo hoog mogelijk te krijgen.

De invloed van training op de VO2max

De mate waarin training invloed heeft op de VOmax  – en dus de VOmax trainbaarheid –  is voor iedereen anders. Dit komt onder andere doordat deze trainbaarheid deels bepaald wordt door onze genen. Onderzoekers hebben de erfelijkheid van de VOmax trainbaarheid geschat op 47%, dus de helft van de trainbaarheid is genetisch bepaald (3).

De VOmax trainbaarheid is daarmee een andere eigenschap dan de hoogte van iemands VOmax. Iemand zou bijvoorbeeld een genetische aanleg kunnen hebben voor een hoge VOmax, maar wel een aanleg voor een lage VOmax trainbaarheid. 

Wat heb je eraan?

In de praktijk zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat iemand toch op een lagere VOmax blijft steken dan iemand die géén aanleg heeft voor een hoge VOmax, maar wél een aanleg voor een hoge trainbaarheid.

Voor mensen met eenaanleg voor een lage VOmaxtrainbaarheid, en dus een genetische aanleg voor een relatief klein effect van duurtraining op de hoogte van de VOmax, zou een focus op een ander type training gunstig kunnen uitpakken.

Intervaltraining of toch standaard duurtraining?

Denk bijvoorbeeld aan intervaltraining. Degenen onder ons met een aanleg hebben voor een hoge VOmaxtrainbaarheid zullen waarschijnlijk het meeste baat hebben bij een (blijvende) focus op duurtrainingen.

VO2max versus VO2max trainbaarheid

Als het gaat om de VOmax, zijn de volgende punten belangrijk om te onthouden:

  • Hoe hoger jouw VO2 max, des te meer zuurstof jouw lichaam beschikbaar heeft om energie te leveren (in de vorm van beweging)
  • De mate waarin training de VO2 max kan verhogen verschilt per persoon en wordt ook wel de VO2 max trainbaarheid genoemd
  • De VO2 max trainbaarheid en de hoogte van VO2 maxzijn verschillende genetische eigenschappen

Hoe kan jij het beste trainen om jouw VO2max verhogen?

Om erachter te komen hoe jij het beste kan trainen om jouw VO2 max te verhogen, en om zo jouw prestaties mogelijk te verbeteren, zul je jouw aanleg voor de VO2 max trainbaarheid moeten ontdekken. Deze eigenschap is nu beschikbaar in ons sportrapport (Athleticogenomics).

Meer weten over Omniyou en hoe onze DNA-rapporten jou kunnen helpen een gezonde leefstijl op te pakken die aansluit bij de werking van jouw lichaam? Ga dan naar www.omniyou.nl.

Bronnen:

  1. Mitchell, J. H., & Blomqvist, G. (1971). Maximal oxygen uptake. New England Journal of Medicine, 284(18), 1018-1022.
  2. Poole, D. C., & Jones, A. M. (2017). Measurement of the maximum oxygen uptake Vo2max: Vo2peak is no longer acceptable. Journal of applied physiology, 122(4), 997-1002.
  3. Bouchard, C., Sarzynski, M. A., Rice, T. K., Kraus, W. E., Church, T. S., Sung, Y. J., … & Rankinen, T. (2011). Genomic predictors of the maximal O2 uptake response to standardized exercise training programs. Journal of applied physiology.